Energieverbruik in beeld!

Sinds 2004 is het verbruik electra o.a. met de komst van inductiekoken en een nieuwe verwarmingsinstallatie toegenomen. Het gasverbruik in dezelfde periode is daardoor juist gedaald. In 2012 is het verbruik electra licht gedaald, en is daarnaast de invloed van de zonnestroomproductie zichtbaar. De laatste jaren is het gasverbruik wisselend. Het effect van getroffen energiebesparende maatregelen laat zich nog niet echt zien.

Verbruik_jaren

De volgende grafiek toont het verloop van het verbruik electra over het jaar, in de periode 2008 tot en met 2012. Een piek in het verbruik zit in januari 2010. Relatief laag was het juist in december 2012.

Verbruik