Bezuinigen in Hellendoorn!

De afgelopen weken is er in de gemeente Hellendoorn veel te doen geweest over bezuinigingen. Op zoek naar miljoenen zijn door het college een aantal voorstellen gedaan, die begin juli in grote lijnen zijn overgenomen door de gemeenteraad.

Mijn informatie heb ik uit de 192 bladzijden van de begroting 2013, de Kadernota begroting 2014 (met de bezuinigingsvoorstellen van het college) en het subsidiekader vrijwilligersorganisaties.

Landelijk speelt de bezuinigingsproblematiek ook. Werkgevers hebben gevraagd om een pas op de plaats (lees: “Werkgevers willen meer tijd voor terugdringen tekort“) en Nederland krijgt meer tijd om de begroting op orde te krijgen van “Brussel” (lees: “Rehn laat optie open voor uitstel Nederland“). Daarom: “Wat landelijk moet, kan ook lokaal!”

De meest voor de hand liggende, tijdelijke oplossing was het uitstellen van aflossingen geweest, maar binnen de overheid schijnt men dat zo niet te willen laten werken.