Regge-Stroom!

Al na krap 4 maanden kwam er deze week een einde aan mijn bestuurslidmaatschap van de Coöperatie Duurzame Energie Hellendoorn in Nijverdal, kortweg Regge-Stroom.

Erg jammer, want het doel van de coöperatie past mij goed: werken aan de vergroening van het energieverbruik in onze eigen gemeente. Al snel na mijn aantreden bleek er echter een heel andere prioriteit, op het persoonlijke vlak. En daar doe ik dus niet aan mee!

Ik raad het kopen van een aandeel in Regge-Stroom om diezelfde reden sterk af, overigens ook omdat een goed businessplan ontbreekt. Regge-Stroom zal snel een weinig solide investering blijken.

Energie afnemen zou nog kunnen, daarmee loop je weinig risico. Voor een pv-installatie heb ik mij tot een andere, lokale aanbieder moeten wenden. En da’s heel goed bevallen!

Het bericht hieronder is kort na de opzegging van 3 bestuursleden verschenen:

Het bestuur van de Coöperatie Duurzame Energie Hellendoorn U.A. te Nijverdal (gemeente Hellendoorn) is vleugellam. Nog geen jaar na de oprichting is het bestuur van Regge-Stroom in een grote crisis beland. Inmiddels hebben 4 leden het bestuur verlaten na een conflict met de voorzitter (tevens directeur) Wim Diepeveen.

Regge-Stroom is opgericht als een ideële organisatie met als doel het vergroenen van het energieverbruik in de gemeente Hellendoorn. Regge-Stroom levert sinds januari 2012 groene electriciteit en gas aan particulieren en ondernemingen in Hellendoorn en ver daar buiten. Ook stimuleert Regge-Stroom de eigen productie van energie, bijvoorbeeld met de verkoop van zonnepanelen (een pv-installatie). Om in de (nabije) toekomst eigen investeringen te kunnen doen is het mogelijk een aandeel te kopen in Regge-Stroom. Commercie is voor Regge-Stroom nodig om haar doel te kunnen bereiken. 

Het bestuur telt statutair 7 leden, waarvan 6 posities deze zomer ook werkelijk waren ingevuld. Eind april vertrok 1 van de oprichtsters van Regge-Stroom na een conflict met de voorzitter. In mei jl. heeft de ledenvergadering 2 nieuwe bestuursleden benoemd met de bedoeling professionaliteit en commercie in het bestuur te brengen, maar ook deze bestuursleden hebben het bestuur met 1 van de andere oprichters inmiddels verlaten. Een conflict over een arbeidsovereenkomst voor Diepeveen en het productenaanbod voor klanten is aanleiding voor het uiteenvallen van het bestuur. De met een conflict vertrokken bestuursleden ondersteunen het doel van de coöperatie overigens nog steeds, maar hebben geen vertrouwen in de huidige (resterende) leiding.

Op dit moment telt het bestuur inclusief de voorzitter nog 3 leden. Het is aan hen een ledenvergadering uit te schrijven, waar 4 nieuwe bestuursleden moeten worden benoemd om opnieuw het statutaire aantal van 7 te bereiken.