Taaie kost!

Column HOi Centraal – Etzel Steinhage – vrijdag 25 oktober 2013

<lees op HOi Centraal>

Enig idee hoe dat zit met de staatsschuld? Nee? Dan toch maar even lezen. Met een excuus vooraf voor wie deze verhandeling te technisch vindt en afhaakt.

De staatsschuld van een land omvat het totaal van de schulden van de centrale overheid, de niet-centrale overheden (provincies, waterschappen, gemeenten) en de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen.

De staatsschuld van Nederland bedraagt op het moment van schrijven van deze column 435.924.886.429 euro en stijgt met € 810 per seconde. Omgerekend bedraagt de schuld € 26.396 per inwoner.

Enorm veel geld, waarover dit jaar bijna 12 miljard euro aan rente wordt betaald. Het zijn getallen waarvan het je gaat duizelen. Of misschien ook wel niet, want het speelt immers allemaal ver weg in Den Haag.

Nou, dat valt tegen. Een deel van die staatsschuld is namelijk van onze eigen gemeente.

Aan het begin van deze eeuw bedroeg de schuld van de gemeente Hellendoorn 17 miljoen euro. Eind dit jaar staat ‘onze’ schuld op 139.919.331 euro. Per jaar betalen we daarover ruim 5 miljoen aan rente en bijna 15 miljoen aan aflossingen.

De schuld van onze gemeente bedraagt zo’n 150% van de inkomsten en is daarmee relatief gezien hoger dan die van de Grieken, over wie wij ons altijd zo boos maken.

Volgens de gemeentelijke begroting zijn de schuld en de inkomsten pas in 2030 met elkaar in evenwicht, de schuld is dan 100% van de inkomsten. Volgens de regels van Brussel mag de schuld van een land echter niet meer zijn dan 60%…

Om in te kunnen lopen op de schuld van onze gemeente zijn de ambities fors bijgesteld. Het investeringsplafond, het maximale bedrag dat jaarlijks wordt geïnvesteerd, is teruggebracht tot 5 miljoen euro per jaar. Niet veel, als je je bedenkt dat het vervangen van een riolering zomaar een paar miljoen kost.

De komende 16 jaar moet er dus een pas op de plaats worden gemaakt met de uitgaven. De vraag is echter of we dat wel willen. Nu misschien wel, maar over 5 of 10 jaar nog steeds?

De afgelopen jaren is er ontzettend veel geld uitgegeven, en maar weinigen hebben zich de gevolgen voor toekomstige uitgaven gerealiseerd.

Niet echt vreemd trouwens, want veel raadsleden hebben geen idee hoe ze de begroting van hun gemeente juist moeten interpreteren.

Dat bleek bijvoorbeeld in de tv-uitzending van Raadsplein, nu 2 weken geleden. Een aanwezig raadslid zei toen letterlijk: “Het weerstandsvermogen is wel 15 miljoen en dat op een op een begroting van 85 miljoen euro.” Daar werden een paar zaken flink door elkaar gehaald. Tsja, taaie kost dus.

Etzel Steinhage