Waterschapsverkiezingen!

Column HOi Centraal – Etzel Steinhage – vrijdag 8 november 2013

<lees op HOi Centraal>

Had u er al van gehoord, van de waterschapsverkiezingen? Ik herinner mij dat ik de komst ervan zelf afgelopen augustus heb opgepikt. Naar aanleiding waarvan dat was weet ik eigenlijk niet meer, en ik zal met die kennis ook wel niet tot de grote meerderheid hebben behoord.

Tot gisteren, toen een kleurige in plastic verpakte folder over de waterschapsverkiezingen in ieder geval bij ons door de brievenbus viel. Ik neem voor het gemak maar aan ook bij u.

In de folder wordt uitgelegd wat het waterschap doet, met een verhaal over ondergelopen straten en over schoon of schoner water dat uiteindelijk weer uit de kraan komt, en over de verschillende waterstanden in natuurgebieden en voor de landbouw.

Dit voorjaar is door de provincies besloten tot een fusie van de waterschappen Regge en Dinkel in Twente en Velt en Vecht in Noordoost Overijssel en Zuidoost Drenthe.

Om dat nieuwe Waterschap Vechtstromen een bestuur te geven zijn er volgende week verkiezingen. Maar wat valt er eigenlijk te kiezen?

De verschillende partijen leggen in de folder uit waarvoor zij staan. Bekende verschillen uit de politiek worden zichtbaar. Van het duurzaamst en kwijtschelding van de waterschapslasten voor de armen aan de linkerkant tot misschien iets minder duurzaam maar wel betaalbaar op rechts. Verder is op basis van de gegeven informatie eigenlijk geen goede vergelijking te maken.

Op de website van het Waterschap Regge en Dinkel heb ik daarom gekeken naar de zetelverdeling in het huidige bestuur. Naast zes grote en middelgrote partijen zijn er vier partijen met één zetel. Opvallend is dat de zittende partijen niet allemaal meedoen aan deze nieuwe verkiezingen, wel doet er één nieuwe partij mee.

Het waterschap en vooral wie het bestuurt zijn voor mij ook na enig onderzoek grote onbekenden. We mogen volgende week stemmen, maar op partijen die we niet of amper kennen en dan heb ik het nog niet eens over de kandidaten. Zo valt er eigenlijk niets te kiezen.

Los van droge voeten en schoon water, wat wij allemaal willen, is het mij dan ook niet duidelijk waarom het waterschap als een soort van vierde overheid nou eigenlijk nodig is. Was het niet veel beter geweest als de waterschappen waren opgegaan in de provincies?

Etzel Steinhage