Zonnepanelen!

Eind augustus was ‘t zover, de al lang gewenste zonnepanelen werden geïnstalleerd. Han Schuurs uit Hellendoorn en zijn mannen zijn bijna 2 dagen druk geweest met de installatie van 24 zonnepanelen op het dak (12 op het oosten en 12 op het westen) en de technische installatie binnenshuis. Op maandagmorgen zijn ze vroeg begonnen en de volgende dag om 15.37 uur was de installatie in bedrijf.

Het resultaat is een pv-installatie met een theoretische capaciteit van 6.000 Wattpeak, wat bij de ligging van ons land en de richting en helling van de zonnepanelen op het huis neerkomt op naar verwachting minimaal 4.000 kWh aan electriciteit per jaar. Inmiddels is er al ruim 268 kWh geproduceerd, ongeveer 5% van het jaarlijkse verbruik.

De zelf geproduceerde electriciteit wordt minus het eigen verbruik teruggeleverd aan het electriciteitsnet. Er wordt gesaldeerd, zoals dat heet:. De rekensom is eenvoudig: productie minus verbruik is nog te betalen.

Bij een productie van 4.000 kWh per jaar en een gemiddelde prijs van € 0,25 per kWh is de opbrengst € 1.000. De installatie is dan in ongeveer 11 jaar terugverdiend. Bij een dak op het zuiden is de terugverdientijd ongeveer 8 jaar.

Overigens werk ik nog aan online monitoring. Voorlopig zal ik de resultaten (onregelmatig) zelf publiceren op de pagina Productie zonnestroom.