Productie

Hellendoorn, 19 november 2015 (datum laatste aanpassingen)

We kunnen nu ruim 3 jaar van eigen productie zonnestroom overzien en er lijkt een patroon in de ontwikkeling ervan: ieder jaar produceren wij meer, ieder jaar is er dus meer zon!

Voorafgaande aan de installatie van de zonnepanelen in augustus 2012 heb ik een prognose opgesteld, op basis waarvan ik mijn investeringsbeslissing heb genomen. De prognose per jaar op basis van ligging, richting en helling van de panelen kwam op 4.080 kWh per jaar (ruim 3/4 deel van het verbruik).

Inmiddels zijn we dit jaar de 4.500 kWh gepasseerd. In 2014 lag de productie op 4.450 kWh en in 2013 op 4.290 kWh. Ieder jaar dus meer dan vooraf berekend.

Ook met de huidige prijzen voor zonnepanelen herhaal ik daarom nog maar eens een eerdere quote:

“Je kunt je geld beter op je dak leggen, dan het op de bank laten staan!”

Voor het installeren van zonnepanelen kun je meerdere redenen hebben. Sommigen hebben zonnepanelen voor het opwekken van duurzame energie om het milieu, anderen puur voor het geld. Wij hebben ze voor beiden, voor het milieu en voor het geld!

Want op de bank krijg je op dit moment misschien nog 1% rente op je spaargeld. Op het dak ligt het rendement op ongeveer 9%. Het verschil is aanzienlijk, waarbij de vermogensrendementsheffing nog buiten beschouwing is gelaten.

In de grafiek hieronder de productie per maand vanaf de installatie in augustus 2012 tot en met gisteren 18 november 2015, vergeleken met de vooraf berekende verwachting (prognose):

Energie nov15

De informatie over de prestaties van onze pv-installatie is ook te zien op de website Sunnyportal.com van omvormer producent SMA, waar alle vrijgegeven installaties zijn samengebracht. Klik hier voor een online overzicht van energie en vermogen, en hier voor een online jaarvergelijking op Sunnyportal.com. 

Meer over de pv-installatie zelf op deze pagina.